Интернет банкиране и управление на плащания е услуга, насочена към повишаване на конфиденциалността при извършване на преводи на работни заплати. В допълнение към обработката на заплати, изготвянето на платежни нареждания от нас директно в системата за онлайн банкиране на Вашата фирма ще гарантира точност и експедитивност при извършването на плащания към бюджета. За вас остава единствено потвърждаването на наредените платежни документи.

Не е нужно повече да мислите за спазване на срокове и да планирате време за нареждане на плащания всеки месец.