Абонаментно счетоводно обслужване е услугата, гарантираща изрядността и защитата на вашия бизнес пред всички институции. Тя включва:

  • Абонаментно счетоводно обслужване
  • Счетоводни и данъчни консултации
  • Следене на разчети с клиенти и доставчици
  • Оперативна и счетоводна отчетност
  • Изготвяне на месечни ДДС справки
  • Изготвяне на ведомости за работни заплати
  • Изготвяне на Интрастат декларации
  • Годишно счетоводно приключване
  • Съдействие при годишен одит и данъчни проверки